JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ “POVLJANSKI TIĆI” ZA PEDAGOŠKU 2014./ 2015. GODINU

Na temelju članka 1. i članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Povljanski tići” te temeljem Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić “Povljanski tići” za pedagošku godinu 2014./15. godinu, KLASA:601-01/14-02/2, URBROJ:2198-01-04-14-1 od 16. lipnja 2014 .godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Povljanski tići” objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ “POVLJANSKI TIĆI” ZA PEDAGOŠKU 2014./ 2015. >>>GODINU PREUZMI/POGLEDAJ